Tại sao ??? “Chó nó có 2 cái vú, mày tận 8 cái vú?”. Thánh dạy chó là đây

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.