Việt Nam

Xem phim “The Vietnam War”

Xem phim “The Vietnam War”

Ảnh chụp vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại Sài Gòn cho thấy xe tăng của Quân…

1 2 3 825
84 queries in 4.464 seconds.