Trần Đại Quang đã vô hiệu hóa C55-VP InterpolVN để giúp Trịnh Xuân Thanh thế nào?

Theo Tin tức hằng ngày

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.644 seconds.