Thư ngỏ cho Tổng thống Trump nhân thượng đỉnh Hoa Kỳ – Bắc Triều Tiên về vấn đề Biển Đông

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE