Thêm một vụ rớt máy bay ở Việt Nam

0
12

Theo VOA tiếng Việt

SHARE