Tao sẽ nói đây là Những thằng cứu hộ đen đủi nhất thế giới

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.