Nhân viên đánh nhau với khách hàng như giang hồ tại quận Thủ Đức

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

26 queries in 2.856 seconds.