Người Công giáo Philippines rước tượng Chúa Jesus hàng trăm năm tuổi

Theo VOA

SHARE