Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam công bố giải thưởng 2016

0
4

Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, trụ sở tại California Hoa Kỳ, hôm 13/11 công bố giải thưởng năm 2016 dành cho luật sư Võ An Đôn, Mạng lưới Blogger Việt Nam và hai nhà đấu tranh cho dân oan Trần Ngọc Anh và Cấn thị Thêu.

Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, trụ sở tại California Hoa Kỳ, hôm qua công bố giải thưởng năm nay dành cho luật sư Võ An Đôn, Mạng lưới Blogger Việt Nam và hai nhà đấu tranh cho dân oan Trần Ngọc Anh và Cấn thị Thêu.

Thông cáo báo chí của Mạng lưới Blogger Việt Nam cho rằng ‘việc làm, khả năng, dũng khí và đặc biệt lý tưởng phục vụ nhân quyền và nhân phẩm của luật sư trẻ Võ An Đôn thu hút sự thương mến, cảm phục không những của những nạn nhân chế độ cộng sản mà của cả những người yêu chuộng công lý.

Mạng lưới Blogger Việt Nam có những đóng góp cho công dược đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền, đặc biệt quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam trong gần 4 năm qua.

Bà Trần Ngọc Anh xuất thân từ dân oan và vượt qua quyền lợi cá nhân để lên tiếng cho những dân oan khác đòi quyền sống, tự do và dân chủ. Bà Cấn Thị Thêu cũng như bà Trần Ngọc Anh qua những hoạt động đấu tranh và tù tội được tuyên dương như một tấm gương đấu tranh cho nhân quyền một cách ôn hòa và cương quyết tại Việt Nam

RFA

SHARE