Liên Hiệp Quốc: ISIS dùng thường dân làm bia đỡ đạn tại Fallujah

0
7
SHARE