Khó đỡ siêu tăng Type 99 do…nông dân Trung Quốc chế tạo

Tự tìm tòi và nghiên cứu các tài liệu có trên mạng internet, các nông dân Trung Quốc đã tự chế tạo chiếc xe tăng Type 99 với tỷ lệ 1:1.

Khó đỡ siêu tăng Type 99 do…nông dân Trung Quốc chế tạo

Shares

Shares

23 queries in 1.320 seconds.