Dân Mỹ chi cho thuế nhiều hơn cho ăn ở

0
18

(Hình minh họa: Andrew Burton/Getty Images)

Hàng năm, tổ chức Tax Foundation so sánh tổng số tiền thuế trả với tổng số chi tiêu vào các nhu yếu phẩm như thực phẩm, áo quần và nhà ở tại Hoa Kỳ. Money Magazine trích dẫn kết quả những năm gần đây cho thấy người Mỹ chi ra cho thuế nhiều hơn cho nhu yếu phẩm.

Trong năm 2015, $4,850 tỷ tiền thuế được trả, gồm $3,280 tỷ cho thuế liên bang và $1,570 tỷ thu vào thuế tiểu bang và địa phương.

Theo Tax Foundation, tổng số tiền thuế chiếm 31% thu nhập toàn quốc.

Qua dữ kiện của Văn Phòng Phân Tích Kinh Tế (BEA), Tax Foundation phỏng tính $4,300 tỷ chi cho đồ nhu yếu, với thực phẩm chiếm khoảng $1,800 tỷ, áo quần ở $300 tỷ, và $2,200 tỷ cho nhà cửa.

Khoảng cách biệt giữa thuế và tiền chi tiêu vào đồ nhu yếu trong năm 2012 khoảng chừng $150 tỷ, tăng lên gần $300 tỷ vào năm 2014 và xấp xỉ $550 tỷ vào năm 2015.

Tuy nhiên, Trung Tâm Ngân Sách và Chính Sách Ưu Tiên (CBPP) cho rằng những con số do Tax Foundation đưa ra khiến người ta có cái nhìn sai lạc.

CBPP nói rằng, trong hệ thống thuế lũy tiến của chúng ta, người Mỹ thu nhập thấp, chi từ thu nhập của họ nhiều hơn vào nhu yếu phẩm và trả ít hơn vào thuế.

Đồng thời, giới nhà giàu trả nhiều hơn vào tiền thuế, trong khi họ có thể tùy ý trong việc mua thực phẩm, áo quần và cho chỗ ở.

Do đó, giới trung lưu có lẽ không trả thuế nhiều hơn so với nhu yếu phẩm, và chắc chắn giới có thu nhập thấp lại càng không trả nhiều hơn cho thuế nữa

:NV:

comments

SHARE