Dân Kỳ Anh lại chặn quốc lộ vì cá sông chết gần Formosa

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

22 queries in 1.829 seconds.