Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi châu Á, trấn an Việt Nam?

0
66

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE