Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi châu Á, trấn an Việt Nam?

0
62

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE