3 thằng to đầu mà để 1 thằng nó dắt mũi không biết gì

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

29 queries in 2.128 seconds.