Xe chở binh lính của Singapore bị Bắc Kinh chặn giữ ở Hong Kong

0
1

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE