TT Duterte phát biểu khó hiểu về lực lượng đặc biệt Mỹ ở Philippines

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

24 queries in 1.802 seconds.