TT Duterte phát biểu khó hiểu về lực lượng đặc biệt Mỹ ở Philippines

0
4

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE