Thanh niên đang diễn xiếc thì rụng mất đầu @@!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

33 queries in 4.038 seconds.