Phật dậy 11 chuyện học cả đời

Dưới đây là 11 lời Phật dạy tưởng như đơn giản, nhưng có khi học cả đời, tích đức dưỡng tâm... mới làm được.

Phật dậy 11 chuyện học cả đời

Shares

 

1. Chuyện của người khác, nói cẩn thận.

2. Chuyện của người lớn, ít nói.

3. Chuyện của trẻ con, khuyên bảo giảng giải.

4. Chuyện nhỏ, nói một cách hài hước.

5. Chuyện không làm được, đừng nói.

6. Chuyện buồn, chỉ tìm bạn tri kỉ nói.

7. Chuyện của bản thân, nên nghe người khác nói thế nào trước.

8. Chuyện vợ chồng, cùng nhau thương lượng.

9. Chuyện gấp, từ từ nói.

10. Chuyện có thể xảy ra, đừng nên nói bậy.

11. Chuyện tổn thương người khác, tuyệt đối không nói.

Theo SKGĐ

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.