Nhảy đi sợ gì – thật sự nếu là mình thì mình muốn độn thổ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.