Nhân viên Vietinbank thu nhập bình quân 19,7 triệu đồng

So với năm ngoái, lương bình quân của nhân viên Vietinbank thay đổi không đáng kể trong khi lợi nhuận giảm nhẹ, đạt hơn 7.300 tỷ đồng.

Nhân viên Vietinbank thu nhập bình quân 19,7 triệu đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2014, Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank), lợi nhuận trong quý gấp 1,5 lần cùng kỳ 2013 khi đạt 1.822 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu tính lũy kế cả năm, lãi trước thuế của Vietinbank lại giảm nhẹ còn 7.302 tỷ đồng so với năm trước đó.

So với năm 2013, thu nhập bình quân tháng của mỗi cán bộ nhân viên tại ngân hàng năm 2014 tăng nhẹ 300.000 đồng lên 19,7 triệu. Đây cũng là một trong những mức lương bình quân tháng dẫn đầu ngành ngân hàng.

Đến 31/12/2014, tổng tài sản Vietinbank tăng 14,7%, cho vay khách hàng tăng 16,9% trong khi huy động từ dân cư cũng tăng 16%. Nợ xấu cũng giảm so với quý III xuống 1,1%. Đến cuối năm, Vietinbank còn khoảng 4.900 tỷ đồng nợ xấu. Nợ dưới tiêu chuẩn và nợ có khả năng mất vốn đều giảm.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

81 queries in 0.543 seconds.