‘Một mức giá điện, người nghèo sẽ rất thiệt’

Trả lời PV cuối tuần trước, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết Chính phủ vẫn chưa nhận được tờ trình các phương án điều chỉnh biểu giá điện của Tập đoàn điện lực VN (EVN) hay của Bộ Công thương trình lên.

‘Một mức giá điện, người nghèo sẽ rất thiệt’

Shares

Về mức tăng giá điện thực chất rất cao khi các hộ tiêu dùng đã tiêu thụ điện ở bậc thang từ 4 – 5 trở lên, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng Thủ tướng chỉ có thể duyệt mức giá tăng bình quân (như vừa qua là 7,5%) chứ không thể đi vào duyệt từng mức tăng chi tiết theo từng bậc giá điện trong biểu giá điện.

“Giá điện và việc áp dụng biểu giá điện bậc thang là nhằm khuyến khích tiết kiệm điện và điều tiết từ người thu nhập cao cho người thu nhập thấp. Biểu giá điện càng phức tạp thì càng công bằng vì nhiều đối tượng khác nhau”, Phó thủ tướng nói. Theo ông, nếu bỏ hết các bậc thang, chỉ áp dụng một mức giá điện cho tất cả các đối tượng khách hàng thì những hộ nghèo, cận nghèo thậm chí khá đông các gia đình trung lưu sẽ chịu giá điện cao hơn. “Thực tế, nếu chúng ta càng đơn giản biểu giá, số người bị ảnh hưởng bởi giá điện cao lại là số đông. Cho nên, xây dựng biểu giá với nhiều mức giá điện khác nhau vẫn cần thiết để điều tiết và khuyến khích tiết kiệm điện, sử dụng nhiều hơn thiết bị tiết kiệm điện bởi về dài hạn, nguồn cung điện còn thiếu”, Phó thủ tướng khẳng định.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.