Mỗi ngày New York tốn cả triệu đô để bảo vệ gia đình Trump

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

16 queries in 1.706 seconds.