Lưu Diệc Phi đẹp rạng ngời trên đất Pháp

Nàng "Tiểu Long Nữ" gần đây xuất hiện rất xinh đep trong bộ váy áo màu đỏ rực rỡ tại giải Tour de France ở Pháp.

Lưu Diệc Phi đẹp rạng ngời trên đất Pháp

Shares

LuuDiecPhi2.jpg
LuuDiecPhi3.jpg
LuuDiecPhi4.jpg
LuuDiecPhi5.jpg
LuuDiecPhi6.jpg
LuuDiecPhi7.jpg
LuuDiecPhi8.jpg

Shares

59 queries in 4.389 seconds.