Khối cử tri Mỹ gốc Á tăng nhưng không được các chính trị gia ve vãn

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.