Huy động vốn của dân: ‘Một lần bất tín, vạn lần bất tin’

Theo RFAVietnamese

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 1.724 seconds.