Huy động vốn của dân: ‘Một lần bất tín, vạn lần bất tin’

Shares

Theo RFAVietnamese

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.