Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ tham dự lễ khánh thành chùa Điều Ngự

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

21 queries in 1.764 seconds.