Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ tham dự lễ khánh thành chùa Điều Ngự

Shares

Shares

54 queries in 4.650 seconds.