Đi hái dừa … không ngờ lại bắt được rắn hổ mang khủng đến vậy

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

21 queries in 2.792 seconds.