Chưa khẳng định có nạn nhân người Việt trong vụ thảm sát ở Nice

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.