Chủ tịch Việt Nam nói tất cả sẽ thua nếu bùng ra xung đột ở biển Đông

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.