Chủ tịch Việt Nam nói tất cả sẽ thua nếu bùng ra xung đột ở biển Đông

0
1

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE