Chế độ cộng sản VN sụp đổ, người Việt mới có hòa hợp hòa giải?

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.