Cảnh xe tăng T-80U tác chiến ban đêm

Xe tăng T-80U có khả năng tác chiến ban đêm mạnh mẽ bên cạnh khả năng cơ động cao, hỏa lực chính xác cùng giáp bảo vệ tuyệt đối.

Cảnh xe tăng T-80U tác chiến ban đêm

Shares

Shares

28 queries in 2.626 seconds.