Cận cảnh vẻ bốc lửa của tân thiên thần Victoria’s Secret

Romee Strijd là siêu mẫu 20 tuổi vừa được Victoria’s Secret chiêu mộ.

Cận cảnh vẻ bốc lửa của tân thiên thần Victoria’s Secret

Shares

RomeeStrijd2.jpg
RomeeStrijd3.jpg
RomeeStrijd4.jpg
RomeeStrijd5.jpg
RomeeStrijd6.jpg
RomeeStrijd7.jpg
RomeeStrijd8.jpg
RomeeStrijd9.jpg
RomeeStrijd10.jpg
RomeeStrijd11.jpg
RomeeStrijd12.jpg
RomeeStrijd13.jpg
RomeeStrijd14.jpg
RomeeStrijd15.jpg
RomeeStrijd16.jpg
RomeeStrijd17.jpg
RomeeStrijd18.jpg
RomeeStrijd19.jpg
RomeeStrijd20.jpg
RomeeStrijd21.jpg
RomeeStrijd22.jpg
RomeeStrijd23.jpg
RomeeStrijd24.jpg
RomeeStrijd25.jpg
RomeeStrijd26.jpg
RomeeStrijd27.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.