Biến lớn – dân Trung Quốc cùng nhau đập Iphone tẩy chay Mỹ @@

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

24 queries in 1.343 seconds.