Biến lớn – dân Trung Quốc cùng nhau đập Iphone tẩy chay Mỹ @@

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

35 queries in 3.195 seconds.