Bất ngờ sức mạnh tàu đổ bộ Pháp thăm Cam Ranh

Tàu đổ bộ Pháp thăm Cam Ranh vừa có khả năng chở gần 20 trực thăng, vừa có thể chở được theo xe tăng và tàu đổ bộ nhỏ.

Bất ngờ sức mạnh tàu đổ bộ Pháp thăm Cam Ranh

Shares

Shares

21 queries in 1.726 seconds.