Bảng tổng sắp số đại biểu trong cuộc bầu cử sơ bộ Mỹ

Bảng tổng sắp số đại biểu trong cuộc bầu cử sơ bộ Mỹ

Số đại biểu mà bà Hillary Clinton đạt được là 1,712.

Về kết quả các cuộc bầu cử sơ bộ Mỹ

Tính cho tới hôm 5 tháng 4, số đại biểu mà mỗi ứng cử viên Tổng thống đạt được là:

Về phía Đảng Cộng Hoà:

Ông Donald Trump: 737 Ông Ted Cruz: 475 Ông John Kasich: 143

Về phía Đảng Dân Chủ:

Bà Hillary Clinton: 1,712 Ông Bernie Sanders: 1,011

Tổng cộng số đại biểu cần thiết để được Đảng Dân Chủ đề cử là 2,383.

Bên Đảng Cộng Hoà con số đại biểu cần thiết là 1,237 người.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

22 queries in 1.810 seconds.