[# 4] Trẻ em mỹ nghĩ gì về đồ ăn sáng ở việt nam(American Kids Try Breakfasts From Around the World)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.