Xuất khẩu gạo giảm, cà phê tăng

0
13

Xuất khẩu gạo giảm, cà phê tăng

Trung Quốc vẫn tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng qua với 36% thị phần, lượng xuất khẩu đạt 1,04 triệu tấn, giá trị 476 triệu USD, giảm 21,6% về khối lượng và giảm 11,9% về giá trị so với cùng kỳ. Các thị trường khác cũng có giá trị giảm mạnh như: Philippines (66,4%), Malaysia (54,5%), Singapore (36,3%) và Hoa Kỳ (37,6%).

Trong khi đó, mặt hàng cà phê xuất khẩu trong tháng 8 ước đạt 151 nghìn tấn với giá trị 280 triệu USD, đưa khối lượng cà phê xuất khẩu 8 tháng đạt 1,27 triệu tấn, giá trị 2,25 tỷ USD, tăng 39,9% về khối lượng và 20,7% về giá trị. Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng qua với thị phần lần lượt là 15% và 13,1%.

Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 8 ước đạt 2,76 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 8 tháng đạt 20,6 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2015.

SHARE