Westminster: Bà Nghị Viên Margie Rice nhận ba đầu lương cùng một lần

0
16

Phù hiệu của Thành Phố Westminster và bà Margie Rice

Chính trị Westminster: Bà Nghị Viên Margie Rice bị tố nhận ba đầu lương cùng một lần

L.T.S.: Trên mạng OC Daily, một báo mạng chuyên về chính trị tại Quận Cam, một bài viết đăng ngày 11 tháng Tám, 2016 cho biết bà Margie Rice, 86 tuổi, đã nhận ba đầu lương trong cùng một lần, kể cả tiền hưu trí mặc dù bà đang làm việc cho thành phố. Cho dù số tiền không là bao nhiêu, bài viết nêu nghi vấn về sự hợp pháp, đạo đức của việc nhận lương của một nữ chính trị gia lâu đời của thành phố Westminster, nơi có khu phố Little Saigon của cộng đồng Việt Nam. Sau đây là phần chuyển ngữ của bài báo mang tựa đề “Triple-Dipping: Westminster’s Margie Rice Collecting Council Pension On Top Of Salaries As Active Council Member & Sanitary District Director” của ký giả Sean Ostriker.

Bà Margie Rice, một vị dân cử đã phục vụ hầu như không ngừng nghỉ suốt mấy thập niên trong Hội Đồng Thành Phố Westminster và Khu Vực Vệ Sinh Midway City, và trước đó là thành viên của một hội đồng giáo dục, đã nhận tiền hưu trí mỗi năm trong cùng lúc được lãnh lương từ chức vụ trong hội đồng thành phố và khu vực vệ sinh. Tổng cộng tiền lương từ hai chức vụ hiện nay của bà Rice là $40,465.

Bà Rice đang ủng hộ đề luật tăng thuế 1-cent đối với cư dân Westminster, viện lý do bà không muốn cắt giảm thêm nữa trong ngân sách của thành phố. Trong tuần này bà đã thu thập giấy tờ để tái tranh cử chức thị trưởng và cạnh tranh với đương kim Thị Trưởng Tạ Đức Trí.

Nguồn gốc của ba đầu lương

Vào năm 2012, bà quyết định không tái tranh cử chức thị trưởng hoặc nghị viên thành phố mà bà đã giữ liên tục từ năm 1994, và bà rời chính quyền vào cuối tháng 11.

Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, bà muốn được bổ nhiệm vào ghế nghị viên được bỏ trống được ông Tạ Đức Trí sau khi ông đắc cử thị trưởng và để lại ghế này. Vào ngày 12 tháng 12, hội đồng bỏ phiếu 4-0 để bổ nhiệm bà Rice.

Qua ngày hôm sau, 13 tháng 12, bà Rice trở thành “người được nhận tiền hưu trí hàng năm” (retired annuitant)  và bắt đầu lãnh $9,360.84 tiền hưu trí mỗi năm từ cơ quan CalPERS. Theo trang mạng TransparentCalifornia.com (minh bạch California), vào năm 2015, tiền hưu trí của bà  Rice được tăng lên $9,600.48 nhờ được điều chỉnh theo vật giá đời sống.

Theo CalPERS, tiền hưu trí của bà Rice được thẩm định dựa trên cơ sở bà đã phục vụ chính quyền trong 35 năm trong vai trò thành viên của Hội Đồng Thành Phố Westminster và Hội Đồng Giáo Dục Westminster. Trong khi đó, trang mạng TransparentCalifornia.com lại ghi nhận tiền hưu trí dựa trên vài trò giám đốc của Khu Vực Vệ Sinh Midway City của bà Rice.

Trong cùng thời gian lãnh tiền hưu trí vì là một nghị viên đã về hưu của Westminster, bà Margie Rice cũng nhận tổng cộng $25,463 trong vai trò một nghị viên đang làm việc cho Westminster:

$10,599 tiền lương bình thường của nghị viên

$6,084 tiền “thù lao khác”

$8,780 tiền bổng lộc.

Cộng với tiền hưu trí và tiền lương liên quan đến chức nghị viên thành phố, bà Rice cũng lãnh tổng cộng $15,002 tiền lương của một thành viên thuộc Hội Đồng Giám Đốc Khu Vực Vệ Sinh Midway City. Bà đã phục vụ trong hội đồng này được 26 năm:

$14,107 tiền lương bình thường

$100 tiền khác

$795 tiền bổng lộc

OC Daily đã liên lạc với CalPERS để kiểm chứng sự hợp pháp về việc bà Rice nhận tiền hưu trí dành cho một người được bầu vào một chức mà hiện tại bà cũng đang nắm giữ. OC Daily cũng liên lạc với bà Rice bằng thư e-mail với nhiều câu hỏi về tiền hưu trí của bà, kể cả câu hỏi về nhận xét của người dân sống tại Westminster như thế nào khi mà bà đề nghị họ đóng thuế cao hơn để tránh bị cắt giảm ngân sách trong khi bà lãnh trọn gói tiền lương và bổng lộc dành cho chức vụ nghị viên hiện tại và tiền hưu trí cho chức này trong quá khứ.
(Hết bản tin của OC Daily)

Ngân sách đang là một mối quan tâm lớn cho chính quyền của Westminster.

Ngân sách dự tính cho tài khóa 2016-17 hiện là $94.9 triệu lấy từ quỹ tổng quát, và kế hoạch chi tiêu cho cùng thời gian là $103.6, tức là thiếu hụt $8.7 triệu Mỹ kim. Số tiền thiếu hụt này sẽ phải lấy từ quỹ dự trữ, nếu không có nguồn lợi tức nào khác cho thành phố. Vấn đề ngân sách này sẽ được tiếp tục tranh luận trong cuộc họp của hội đồng vào ngày 24 tháng Tám.

Vì dự đoán ngân sách sẽ bị thâm thủng, hội đồng mới phải bàn thảo sôi nổi về dự luật tăng thuế 1-xu mà trong đó có bà Rice là người vận động mạnh nhất, và cuối cùng hội đồng đã đồng ý đưa dự luật vào cuộc trưng cầu dân ý trong mùa bầu cử năm nay, tức là cư dân Westminster sẽ quyết định nên hay không nên tăng thuế vào ngày 8 tháng 11, 2016.

:VD:

SHARE