Vợ Trump phá lệ thường, “bỏ rơi” đệ nhất phu nhân Nhật

Khác với truyền thống, bà Trump đã không có mặt để đưa Đệ nhất Phu nhân Nhật Bản đi tham quan Washington.

Vợ Trump phá lệ thường, “bỏ rơi” đệ nhất phu nhân Nhật

Shares

Shares

48 queries in 3.643 seconds.