Vợ Trump phá lệ thường, “bỏ rơi” đệ nhất phu nhân Nhật

0
14