Vĩnh Phúc: Mất chức trưởng phòng do nhờ cấp dưới đi học hộ

0
18

Ông Nguyễn Hạ Long.

Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên Vũ Việt Văn vừa ký ban hành Quyết định số 1730/QĐ-CT về việc cho thôi chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Phúc Yên đối với ông Nguyễn Hạ Long.

Theo Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên Vũ Việt Văn, quyết định trên được ban hành dựa trên các quy định của pháp luật, cũng như thực hiện theo Thông báo Nghị quyết số 14-TB/TU ngày 30.9.2015 của Ban Thường vụ Thị ủy Phúc Yên về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Ban Thường vụ Thị ủy Phúc Yên của ông Nguyễn Hạ Long để giữ chức danh Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã.

Trao đổi với phóng viên, Quyền Trưởng phòng Nội vụ, thị xã Phúc Yên Nguyễn Xuân Hòa cho biết, hiện nay chức danh Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Phúc Yên vẫn chưa có ai thay thế, còn ông Long thì chỉ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, không kiêm nhiệm phụ trách công tác Trưởng phòng.

1

Quyết định miễn chức Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính với đối với ông Long.

Trả lời câu hỏi vì sao chỉ quyết định miễn nhiệm mà không có quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Hạ Long, ông Nguyễn Xuân Hòa cho biết phía UBND thị xã Phúc Yên thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết của Thị ủy là miễn nhiệm chức danh. Do vậy, UBND thị xã Phúc Yên đã không thành lập hội đồng kỷ luật.

Trước đó, báo chí đã phản ánh về việc ông Nguyễn Hạ Long được cử đi học tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 10.2014. Ông Long bị phát hiện là nhờ cấp dưới đi học hộ khi mà khóa học đã trải qua 7 đợt học với tổng số 6/10 môn học.

Kết quả xác minh của các cơ quan chức năng cho thấy, toàn bộ thời gian học tập và các kỳ thi, ông Long đều nhờ nhân viên cấp dưới là ông Phạm Văn Tuân đi học và thi hộ.

Về phía trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, đơn vị này đã ban hành quyết định hủy toàn bộ kết quả học tập của học viên Nguyễn Hạ Long và ra quyết định buộc thôi học.

Ngày 9.7.2015, Ban Thường vụ Thị ủy Phúc Yên đã tổ chức cuộc họp và đi đến quyết định: Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch với ông Long. Sau đó, thông báo nội dung Nghị quyết cuộc họp đã được gửi đến UBND thị xã Phúc Yên để thực hiện.

Theo Motthegioi