Việt Nam tiếp nhận thêm một bản đồ khẳng định chủ quyền ở Hoàng Sa

0
11

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE