Việt Nam tiếp nhận thêm một bản đồ khẳng định chủ quyền ở Hoàng Sa

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE