Văn phỏng Thủ tướng yêu cầu giải trình việc xây tượng đài 1.400 tỷ

0
9

Văn phòng Thủ tướng yêu cầu Sơn La giải trình đề án xây dựng tượng đài 1.400 tỷ.

Chiều hôm qua trong một diễn biến mới nhất chung quanh vụ tượng đài 1.400 tỷ của Sơn La văn phòng Thủ tướng chính phủ đã gửi công văn khẩn yêu cầu giải trình điều mà nội dung công văn cho rằng phản hồi từ báo chí trước vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La thông qua đề án tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với kinh phí từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác với quy mô của đề án quá lớn không phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay.

Công văn do ông Nguyễn Văn Tùng ký thế Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng chính phủ, yêu cầu UBND tỉnh Sơn La báo cáo vụ việc cho Thủ Tướng chính phủ chậm nhất là ngày 15 tháng 8.

Trước đó UBND tỉnh Sơn La đã phủ nhận đề án tượng đài 1.400 tỷ là không đúng mà toàn bộ số tiền này dùng vào các công trình phụ trợ chung qunah tượng đài, bản thân bức tượng chỉ tốn 200 tỷ phần còn lại là các hạng mục như quảng trường, trung tâm hành chính của tỉnh, bảo tàng, trung tâm tiếp đón du khách, khuôn viên cây xanh và nhất là tiền đển bù giải tỏa các khu vực chung quanh nơi đặt tượng rộng tới 10 hecta.

:R:

SHARE