Ukraine: Diễn viên hài dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt