Tuyết lở xuống đường ở Colorado (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE