Tướng Mattis đến Lầu Năm Góc trên cương vị Bộ trưởng quốc phòng Mỹ – Ảnh

0
12

Tướng Mattis đến Lầu Năm Góc trên cương vị Bộ trưởng quốc phòng Mỹ

Đáng chú ý, trong buổi xuất hiện đầu tiên tại Lầu Năm Góc, Tướng James Mattis đã được Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng Joseph Dunford – người từng làm việc với ông trên chiến trường Iraq năm xưa – tiếp đón.

Tướng Mattis đến Lầu Năm Góc được Tướng Joseph Dunford tiếp đón.

Tướng Mattis đến Lầu Năm Góc

Tướng Mattis được ông Trumo tin tưởng, giao phó chức vụ mới sau khi đắc cử.

Tướng Mattis tuyên thệ hôm 21/1 vừa qua.