TT Ukraine: Ông Trump nêu vấn đề Nga gây hấn trong cuộc điện đàm

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE