TT Trump tôn trọng chính sách ‘một Trung Quốc’

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE