TT Trump tôn trọng chính sách ‘một Trung Quốc’

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

40 queries in 2.202 seconds.