TT Obama rút nhẫn cất túi, bắt tay dân chúng

0
11
SHARE