TT Duterte phát biểu khó hiểu về lực lượng đặc biệt Mỹ ở Philippines

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE